Thuis workout

5 minuten thuisworkout

Allerlei Jumpoefeningen

Jumpoefeningen op speedfootladder

Touwtje springen voor beginners 1

Touwtje springen voor beginners 2

Touwtje springen voor gevorderden 1

Touwtje springen voor gevorderden 2

Touwtje springen voor vergevorderden 1

Touwtje springen voor vergevorderden 2

Touwtje springen voor vergevorderden 3

Touwtje springen voorwaartse beweging

Touwtje springen achterwaartse beweging

Stabiliteitsoefeningen op Kangoo Jumps

Menu